Yasal Bilgiler

Chicco, Artsana S.p.A.’ya ait bir markadır.

KURUM BİLGİSİ

    Partita I.V.A. 00227010139

    Artsana S.p.A.

    22070 Grandate (Como-Italia), Via Saldarini Catelli 1

    Cap. Soc. € 46.312.700

    Iscr. Reg. Imp. Trib. Como n. 6980 C.C.I.A.A. Como R.E.A. n. 120591

    S.p.A. socio unico

 

TELİF HAKKI


Telif hakkı © 2004-2014, Artsana S.p.A. Tüm hakları saklıdır. İtalya yasaları ve uluslararası anlaşmalar ile yazarların hakları korunmaktadır.

Lisans, tescil ve telif hakkı bilgileri: Lisanslar ve sitede kullanılan diğer tüm özgün markalar yalnızca Artsana S.p.A’nın mülkiyetindedir. Bu markaların Artsana S.p.A yetkililerinin yazılı izni olmaksızın kullanılması kesinlikle yasaktır.

Artsana S.p.A bilgiyasayar programı yazar haklarının ve ilgili dokümanların, kaynak kodlarının, veritabanlarının ve sitedeki diğer tüm materyallerin tek sahibidir.

Artsana S.p.A. sitede mevcut olan dokümanların kullanılmasını, kopyalanmasını, indirilmesini veya çıktı olarak alınmasını, yalnızca aşağıdaki durumlarda kişisel ya da özel kullanım için onaylar:

-dokümanlar yalnızca kişisel veya özel amaçlar doğrultusunda kullanılabilir; ticari amaçlarla kullanılamaz. Hiçbir koşulda bilgiler açığa çıkarılamaz ya da yayılamaz;

-dokümanlar değiştirilemez;

-sitede bulunan Artsana S.p.A. dokümanlarına ilişkin yazar haklarının bilgisi ve diğer tescil, lisans ve mülkiyet bilgileri silinemez.

Bu yetkilendirme sitede gösterilen diğer uzantılara, dokümanlara ve tescilli materyallere genişletilemez. Ticari amaçlar doğrultusunda Artsana S.p.A yetkililerinin yazılı izni olmaksızın materyallerin veya sitedeki tasarımların yeniden üretilmesi, kopyalanması veya dağıtılması kesinlikle yasaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


Kişisel verilerin korunması hakkında İtalyan kodlu Art. 13’e uygun bilgilendirici not (Kanun Hükmünde Kararname 30 Haziran 2003, no. 196) Artsana S.p.A, Saldarini Catelli n.1, 22070 ile veri denetleyicinin kapasitesi dahilinde; paylaştığınız kişisel bilgilerin (bundan sonra yalnızca “bilgi” olarak anılacaktır) talep edilen hizmetlere ulaşım için kağıt, elektronik ya da telekomünikasyon sistemleri kullanılarak işleneceği hakkında sizi bilgilendirir.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmanız zorunlu değildir. Ancak bu durum hizmetlere ulaşımınızı önleyecektir.

Kişisel verileriniz 3. şahıslar ile paylaşılmayacak ya da açığa çıkarılmayacaktır. Ancak bilgiler, veri düzenleyiciyi kullanarak hizmetlerin edinilmesini sağlayan yetkililer ve aynı amaçla veri yetkilileri ile Veri Denetleyicide bulunan listeleri güncelleyen mütevellileri tarafından bilinebilir.