Gizlilik Bilgilendirmesi

Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. ("Artsana") olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu gizlilik politikası (“Gizlilik Politikası”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, RND Yazılım ve E-Ticaret Anonim Şirketi (“RND”) tarafından işletilmekte olan www.chicco.com.tr alan adlı internet sitesi (“Site”) ile mobil uygulamanın (hepsi birlikte “Platform” olarak anılacaktır) işletilmesi sırasında Platform üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları (hepsi birlikte “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) tarafından Artsana ile paylaşılan veya Artsana tarafından, İlgili Kişi’nin Platform’u kullanımı sırasında işlediği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Hangi Veriler İşlenmektedir? Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Nedir?

Siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek; sipariş süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak; sizlere ürünler, hizmetler, tanıtımlar, indirimler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek; alışveriş tercihlerinizi daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak ve Site'nin güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız, vergi kimlik numaranız, kişisel ilgi alanlarınız, fatura ve teslimat adresleriniz; sosyal medya hesaplarıyla bağlanmanız durumunda o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verilen bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik birtakım verilerinizi işlemekteyiz.

Bu veriler haricinde, Site ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanları ve sipariş anındaki IP adresi, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi kişisel bilgi içermeyen toplu istatistiksel verileri de, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla toplanmakta ve işlemekteyiz.

Bu kişisel verileri Site'de sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden, işbu Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile uygun bilgi güvenliği tedbirlerini (SSL Sertifikaları dahil) de alarak işlemekte ve saklamaktayız. SSL teknolojisi, İlgili Kişi’ye ait her türlü bilginin sisteme güvenli bir şekilde aktarılması, istenmeyen kişi ve/veya kurumlar tarafından alınıp, kullanılmasını engellemektedir. Bu kişisel bilgiler, üçüncü kişiler ve diğer kullanıcılar tarafından görüntülenemez.

Veri bankasında topladığımız birtakım verilerinizi, belirli aralıklarla gönderilecek olan dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri sınıflandırma çalışmaları için ve ilgili hukuki düzenlemelere uygun bir şekilde kullanmaktayız.

Ürün bedelini ödemek için kredi kartı kullandığınızda, kredi kartınızın numarasını, kredi kartınızın son kullanma tarihini, CVV2 kodunu ve benzer bilgilerin bankalar ile paylaşılması kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte,sipariş oluşturma esnasında kullanılan kredi kartı ve/veya banka kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemlerimizde saklanmamaktadır.

Artsana, sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı anonimleştirmek şartıyla saklamakta serbesttir. Veriler, anonimleştirildiklerinde bir kişiyi belirleyici olma özelliğini yitirmektedir ve bu anlamda kişisel veri olarak değerlendirilmemektedir. Üye anonim hale getirilmiş kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

Kişisel verilerinizi, hizmetlerimizi sunmak amacıyla işbirliği yaptığımız üçüncü kişilerle (kargo, gönderi, çağrı merkezi, veri tabanı vb. hizmetleri sunan şirketlerle) ve kanuni yükümlülüklerimizin gereği olarak devlet mercileri ile paylaşabiliriz. Artsana, Site'yi ziyaretinize veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; güvenliğiniz ve Artsana’nın yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacak veya üçüncü kişilerle paylaşmayacağız.

Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan veya dolaylı olarak yurtiçi ya da yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi ya da yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri:

  • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, İlgili Kişiler tarafından, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, Artsana’ya iletebilir. Yazılı talebinizi, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde ve ıslak imzalı olarak İçerenköy Mahallesi, Erkut Sokak, No: 4/1 Kat: 12 Ataşehir İstanbul adresine veya info.turkey@artsana.com elektronik posta adresine, güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Artsana, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Artsana taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

​Kişisel Veriler Ne Süreyle Saklanmaktadır?

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.                                                                                                                                                                                        AYDINLATMA METNİ

Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyor ve bu meyanda, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ve ikincil mevzuatta düzenlenmiş tedbirleri alıyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile sizleri, KVKK’da düzenlenmiş başlıca hususlara ilişkin olarak, yine KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi, sizlere verdiğimiz hizmetleri geliştirmek, genişletmek, iyileştirmek, sizlerin ihtiyaçlarına vakıf olmak ve işbu ihtiyaçları karşılamak, piyasada bulunan mevcut ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ileride piyasaya sürebileceğimiz ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yer alacak özellikleri belirlemek, bunun için kişisel verilerinizden yararlanarak analizlerde bulunmak, yapacağımız kampanya ve etkinlikler hakkında sizleri bilgilendirmek, işbunlara ilişkin olarak sizlere davetiye ve/veya form göndermek, işbunları sizlerden temin ederek veri tabanımıza kaydetmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak sizler ile anket paylaşabilmek, tarafınızca doldurulmuş anket yanıtlarını veri tabanımıza kaydetmek, işbunlardan analizler yapmak ve bu doğrultuda hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek, iyileştirmek, sizlere tanıtmak, reklam yapmak, kart üyelik programlarımıza ilişkin sizleri bilgilendirmek, talebiniz halinde işbunlara ilişkin kaydınızı yapmak ve programların getirilerinden yararlanmanızı sağlamak amacıyla toplamakta, işlemekte ve kaydetmekteyiz.

Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, çalışanlarımız ile iş ilişkimiz çerçevesinde, ilgili mevzuatta kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, çalışan memnuniyetinin artırılması nedenleriyle, çalışanlarımızın kişisel verileri, tarafımızca toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlenmektedirler:

1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;

1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma;

1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;

1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ve

1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler” başlıklı 1. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, sözlü ve/veya yazılı ve/veya elektronik ortamda, Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi ve/veya Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, form, anket, davetiye, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler” başlıklı 1. maddesinde yer alan amaçlar dahilinde, KVKK ve ikincil mevzuatta düzenlenmiş hükümlere uygun olarak, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veri işleyenlerimize, iş ve program ortaklarımıza, pay sahiplerimize, ifa yardımcılarımıza, alt yüklenicilerimize, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda üçüncü gerçek veya tüzel kişilere, resmi mercilere aktarılabilecektir.

4. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerin sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

4.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

4.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

4.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

4.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

4.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

4.6. KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

4.7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemeniz ve KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

4.8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

4.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

İşburada sayılan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz halinde, işbu talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde ve ıslak imzalı olarak İçerenköy Mahallesi, Erkut Sokak, No: 4/1 Kat: 12 Ataşehir İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi

TESLİMAT SÜRELERİ
3-5 iş günü içinde teslimat
Chicco Güvencesiyle Teslimat
700 ₺ üzerine ücretsiz kargo
Müşteri Memnuniyeti
Online ve Mağazada Baby Kart Puan Kullanım İmkanı