AYDINLATMA METNİ

Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin korunmasını önemsiyor ve bu meyanda, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ve ikincil mevzuatta düzenlenmiş tedbirleri alıyoruz.

İşbu aydınlatma metni ile sizleri, KVKK’da düzenlenmiş başlıca hususlara ilişkin olarak, yine KVKK’nın 10. maddesinde düzenlenen aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler

Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerinizi, sizlere verdiğimiz hizmetleri geliştirmek, genişletmek, iyileştirmek, sizlerin ihtiyaçlarına vakıf olmak ve işbu ihtiyaçları karşılamak, piyasada bulunan mevcut ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ileride piyasaya sürebileceğimiz ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yer alacak özellikleri belirlemek, bunun için kişisel verilerinizden yararlanarak analizlerde bulunmak, yapacağımız kampanya ve etkinlikler hakkında sizleri bilgilendirmek, işbunlara ilişkin olarak sizlere davetiye ve/veya form göndermek, işbunları sizlerden temin ederek veri tabanımıza kaydetmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak sizler ile anket paylaşabilmek, tarafınızca doldurulmuş anket yanıtlarını veri tabanımıza kaydetmek, işbunlardan analizler yapmak ve bu doğrultuda hizmetlerimizi ve ürünlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek, iyileştirmek, sizlere tanıtmak, reklam yapmak, kart üyelik programlarımıza ilişkin sizleri bilgilendirmek, talebiniz halinde işbunlara ilişkin kaydınızı yapmak ve programların getirilerinden yararlanmanızı sağlamak amacıyla toplamakta, işlemekte ve kaydetmekteyiz.

Ayrıca, 4857 Sayılı İş Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca, çalışanlarımız ile iş ilişkimiz çerçevesinde, ilgili mevzuatta kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması, çalışan memnuniyetinin artırılması nedenleriyle, çalışanlarımızın kişisel verileri, tarafımızca toplanmakta, işlenmekte, kaydedilmekte ve muhafaza edilmektedir.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, KVKK’nın 4. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde işlenmektedirler:

1.1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma;

1.2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma;

1.3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme;

1.4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ve

1.5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı ve Yöntemleri

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler” başlıklı 1. maddesinde yer alan amaçlar doğrultusunda, sözlü ve/veya yazılı ve/veya elektronik ortamda, Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi ve/veya Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, elektronik posta, form, anket, davetiye, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metninin, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Dayandığı İlkeler” başlıklı 1. maddesinde yer alan amaçlar dahilinde, KVKK ve ikincil mevzuatta düzenlenmiş hükümlere uygun olarak, yurtiçinde ve/veya yurtdışında bulunan veri işleyenlerimize, iş ve program ortaklarımıza, pay sahiplerimize, ifa yardımcılarımıza, alt yüklenicilerimize, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda üçüncü gerçek veya tüzel kişilere, resmi mercilere aktarılabilecektir.

4. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verilerin sahibi olarak, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

4.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

4.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

4.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

4.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

4.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

4.6. KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

4.7. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemeniz ve KVKK’nın “Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi” başlıklı 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeniz halinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

4.8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

4.9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

İşburada sayılan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz halinde, işbu talebinizi, KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle, Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi’ne iletebilirsiniz. Yazılı talebinizi, kendinize ait kişisel veriler ile ilgili olarak, kimliğinizi tevsik eden belgeler ile birlikte, adınızı, soyadınızı ve iletişim bilgilerinizi belirtmek suretiyle, açık ve anlaşılır bir şekilde ve ıslak imzalı olarak İçerenköy Mahallesi, Erkut Sokak, No: 4/1 Kat: 12 Ataşehir İstanbul adresine gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri Anonim Şirketi

TESLİMAT SÜRELERİ
3-5 iş günü içinde teslimat
Chicco Güvencesiyle Teslimat
150 ₺ üzerine ücretsiz kargo
Müşteri Memnuniyeti
Online ve Mağazada Baby Kart Puan Kullanım İmkanı