ARTSANA INSTAGRAM YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI 

 

Bu yarışma Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. tarafından MPİ’nin 26.04.2024 tarihli ve E-58259698-255.05.02-55690 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.

·       17.05.2024 (Saat:12:00)-23.05.2024 (Saat:23:59) tarihleri arasında Türkiye genelinde Instagram’a kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak (ücretsiz) @chicco_turkiye hesabını takip edip, kampanya postunu beğenerek bebeği olacağını öğrendiği an hissettiklerini tek cümle ile yaratıcı şekilde bir arkadaşını etiketleyerek anlatanlar yarışmaya katılacaktır.

·       Paylaşımlar farklılık, konuya uygunluk, yaratıcılık kriterlerine göre jüri tarafından değerlendirilecek ve 15 kişi Baby Moments Güneş Spreyi SPF 50+ ve Güneş Sonrası Kremi kazanacaktır.

·       Yarışmayı kazanan kişilerin ismi 27.05.2024 tarihinde @chicco_turkiye Instagram sayfası üzerinden duyurulacaktır.

·                Yarışmaya katılan katılımcılar, kendileri ile iletişim bilgileri kullanılarak iletişime geçilmesini peşinen kabul etmiş sayılır.

·                Yarışmaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.

·                Yarışmadan sorumlu kişi Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.’dir.

·                Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen yarışmaya katılamayacaklardır, katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.
Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.’ye yarışma öncesinde/süresince/sonrasında fikri ve teknik destek sağlayan, ikincil ve üçüncül derecede yarışma ile bağlantılı şirket çalışanları yarışmaya katılamazlar. Katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu hediyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.

·                Başvuru sahipleri, yarışmaya katılmakla ve önceden belirlenmiş hediyelere hak kazanmakla, katılım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

·                Başvuru sahipleri, kampanya boyunca her katılımları sırasında, kampanyanın güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.

·                Katılımlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

·                Paylaşımlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.

·                Paylaşımlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.
Katılımcılar yarışmaya katılmakla Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar.

·                Katılımcılar paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, verilerin işlenmesi ile başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yürürlükte olan ve/veya olacak tüm mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.

·                Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, paylaşımı yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve kampanyayı düzenleyen ajansın ve kampanya sahibi firmanın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.

·                Katılımcılar, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikri Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır.

·                Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.  yarışmaya katılım sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan ve oluşabilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.

·                Yarışmaya katılanlar Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.’nin iş bu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların Yarışma Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş.tarafından yapılacaktır.

·                Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. yarışma boyunca, yarışma sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.

·                Yarışma neticesinde belirlenecek kazanan katılımcı, isminin Artsana sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak olan içeriklerde açıklanmasını kabul etmiş olur.

·                Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. yarışma Katılım Koşulları’na uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.

·                Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. her türlü kayıtları esas alınacaktır.

·                Artsana Turkey Bebek ve Sağlık Ürünleri A.Ş. katılım koşullarında değişiklik yapma, yarışmayı sonlandırma ve durdurma hakkına sahiptir.

 
 
TESLİMAT SÜRELERİ
3-5 iş günü içinde teslimat
Chicco Güvencesiyle Teslimat
700 ₺ üzerine ücretsiz kargo
Müşteri Memnuniyeti
Online ve Mağazada Baby Kart Puan Kullanım İmkanı